سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    بازنگری سوابق تایید شده

 

همكاران محترم

با توجه به اتمام مرحله اول بررسي و تأييد گواهينامه‌هاي آموزشي فردي، بدينوسيله اعلام مي‌شود ساعات آموزشي ثبت شده در پرونده آموزشي نهايي نيست و با عنايت به ادامه مرحله تكميلي بررسي گواهينامه‌ها و بازنگري سوابق تاييد شده، احتمال تغيير و اصلاح در سوابق آموزشي وجود دارد. بر همين اساس زمان اتمام بررسي‌ها نيز متعاقبا به اطلاع مي‌رسد.

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )